logo


Festival stvaralaštva starih „STVARAM SRCEM”

I pored servisa namenjenih starima koji postoje u Kragujevcu i okolini, opšti zaključak je  da nedostaju aktivnosti koje bi podstakle uključivanje starih u društveni život zajednice, omogućile korišćenje njihovih potencijala i zadovoljile važnu ljudsku potrebu za afirmacijom i ostvarenjem sopstvenih sposobnosti. Iz tih razloga, osmislili smo projekat pod nazivom Festival „STVARAM SRCEM”, koji se održava već sedam godina i nudi upravo takve aktivnosti koje afirmišu znanja i veštine starih, njihova iskustva i promoviše međugeneracijsku solidarnost i razmenu. Ovakav koncept u skladu je i sa Nacionalnom strategijom o starenju Republike  Srbije, koja upravo kao jedan od svojih strateških pravaca navodi podsticanje integracije starih lica u društvo.

U Kragujevcu stari čine oko 20% ukupnog broja građana, ali i pored te činjenice nisu dovoljno uključeni i aktivni u životu zajednice. Takođe, postoji veliki stepen nezadovoljstva kod naših starijih sugrađana u vezi sa sopstvenom ulogom u društvu, često sebe vide kao zanemarene i ignorisane. Želeli smo da kroz ovaj festival doprinesemo afiramciji potreba starih u gradu Kragujevcu ali i afirmaciji njihovih stvaralačkih potencijala i umetničkih postignuća. Festival je u značajnoj meri povećao  učešće starih u društvenom životu grada, a postojeća udruženja koja okupljaju stare zahvaljujući Festivalu su izašla iz svakodnevne letargije i sada proaktivnije učestvuju u društvenom životu svoje zajednice. Ovaj Festival je mobilisao veliki broj gradskih isntitucija i službi, privatnih i nevladinih organizacija koje su dale doprinos u njegovoj uspešnoj implementaciji.

Sam Festival obuhvata 10 aktivnosti, realizovanih na više lokacija u gradu i okolini uz učešće 25 institucija i organizacija na nivou grada. Trudimo se da svake godine ponudimo nove sadržaje, da budemo inovativni i zanimljivi našim sugrađanima. Pored toga neke aktivnosti su odlično prihvaćene i već su postale tradicionalne – zdravstavena tribina, svečano otvaranje i prateći kulturno-umetnički program, art radionica, izložba dečjih radova (dan međugeneracijske saradnje), „Šumadijsko prelo“ u nekom od šumadijskih selaizbor najboljeg slanog peciva i kolača Po bakinom receptu“.

Festival se svake godine održava od 1-7. oktobra.

Festival stvaralaštva starih je posebnu pažnju posvetio ravnopravnom uključivanju starih osoba smeštenih u institucijama kao što su Dom za stara lica i Zavod za zbrinjavanje odraslih sa mentalnim problemima Male Pčelice. Neke aktivnosti su realizovane u ovim institucijama, a  „Šumadijsko prelo“ u nekom od šumadijskih sela, ne bismo li uključili i stare sa seoskog područja. Tokom Festivala razvijamo međugeneracijsku saradnju uključivanjem folklornih grupa koje čine mladi i stari, kao i raspisivanjem likovnog konkursa i izložbom slika koju su najmlađi održali u prostorijama Gradskog udruženja penzionera.

Članovi udruženja starih i udruženja koja se bave starima, kao i predstavnici Gradske uprave, Gerontološkog centra, Zavoda Male Pčelice, Doma zdravlja, Crvenog krsta i drugih institucija aktivni su i u planiranju i u realizaciji. Veliki broj naših starijih sugrađana koji nisu članovi nekog udruženja ili korisnici usluga neke institucije, učestvuje u festivalskim aktivnostima, uključuju se u radionice, pesničke večeri, takmičenja, tribine. Festival ima i svoju publiku, ne samo stariji, već i veliki broj sredovečnih  građana prati aktivnosti organizovane tokom Festivala. Sve aktivnosti su javne i otvorenog tipa, pa se građani lako priključuju.