logo


ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ

У граду Крагујевцу око 10% од укупног броја становника је обухваћено социјалном заштитом. Овај број се из године у годину повећава услед незапослености, економске кризе која условљава бројне последице када је у питању функционисање породица и развој деце… Све је већи број остарелих лица у заједници, као и оних лица која живе сама и немају довољну подршку својих породица или друштва. Подаци социјалних служби говоре да је насиље у породици све присутније. У таквим условима добра информисаност о  правима и услугама социјалне заштите, као и познавање критеријума за њихово остваривање је један од важних чинилаца за постизање већег степена заштите, посебно најугроженијих социјалних група. Установе социјалне заштите повремено и спорадично информишу грађане о услугама које спроводе, колико им то финансијски услови дозвољавају. Осим тога, искуства запослених у установама социјалне заштите говоре да месне заједнице недовољно реализују своју улогу у укључивању угрожених лица у услуге, управо због недовољне информисаности њених чланова. 

Сврха пројекта је повећати информисаност, а тиме и  обухват грађана Крагујевца који се налазе у стању социјалне потребе  постојећим услугама и правима социјалне заштите; До ове промене доћи ће се дистрибуцијом Водича кроз услуге социјалне заштите и лифлета, медијским представљањем услуга на локалним телевизијама, израдом промотивног филма Већи степен информисаности представника месних заједница о услугама и правима социјалне заштите остварићњмо кроз реализовање инфо дана  на коме ће бити презентоване актуелне услуге и права, израду и дистрибуцију промотивног материјала и реализовањем инфо састанака (Дани отворених врата) којима ће се обухватити и сеоско становништво. Ове активности допринеће већем ангажовањем  представника месних заједница на откривању најугроженијих грађана, посебно у сеоским срединама и њиховом позивању са пружаоцима услуга. 

Све ове пројектне активности имају крајњу сврху откривање најугроженијих грађана – деце, младих, жена, остарелих…, као и благовремено реаговање на њихове проблеме.

Пројекат Више информација за квалитетнији живот финансира Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, а подржава Град Крагујевац. Пројекат ће се реализовати на територији Крагујевца до маја месеца 2014. године.