logo


Date:September 05, 2017

Блеја 2017.

„Транзициони кутак“ је неформална група чији су чланови млади са којима су успешно реализовани изречени васпитни налози и васпитне мере посебне обавезе у оквиру Дневног боравка за децу и младе са проблемом у понашању – Центра Кнегиња Љубица. Наиме, и након обустављених васпитних налога и мера, ова група младих је самоиницијативно наставила  да долази у Дневни боравак како би им се пружала континуирана психосоцијална подршка и како би  учествовали у организованим активностима овог центра. Млади окупљени око “Транзиционог кутка” осмислили су и спроводе фестивал “Блеја” са циљем спречавање вишеструког рецидива младих који су у сукобу са законом,  преношење позитивног искуства младима са којима се актуелно реализују васпитни налози али и вршњацима из непосредног окружења, затим ближа повезаност ове категорије младих са ресурсима локалне заједнице.

Фестивал “Блеја 2017″ ће је одржан од 28.08. до 30.08.2017. у Крагујевцу на више локација – Ђачком тргу – „Насеље против насиља“ радионица на отвореном са темом против насиља;  Дому омладине – форум театар и пројекција филма „приче из Чика Матине бр. 5“; улица Чика Матина 5, „Живот је фер плеј“ спортски турнири. Млади су покушали да укључе што више својих вршњака и укажу им на важност толеранције, ненасилне комуникације, прихватања различитости.

Oмладински волонтерски пројекaт „Блеја 2017“  реализују чланова неформалне групе „Транзициони кутак“, уз подршку Удружења “Сунце” ресурс центра програма “Млади су закон” за Шумадијски и Поморавски округ, финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.