logo


Date:December 12, 2016

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТA

Ресурс центар за Шумадијски и Поморавски округ, Удружење грађана за социјални развој ”Сунце” из Крагујевца, у сарадњи са партнерима – Удружење за друштвени развој младих ”Интерактив” Крагујевац, Град Крагујевац, Општина Кнић, Општина Баточина, Канцеларија за младе Деспотовац и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН расписује

КОНКУРС

за финансирање

ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућите квалитетнији живот вршњацима, младима али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму МЛАДИ СУ ЗАКОН који се реализује седму годину заредом у циљу подстицања активизма и волонтирања младих широм Србије!

 

ТЕМЕ КОНКУРСА:

Конкурс је намењен вама, креативцима, који кроз активно учешће младих и волонтерско ангажовање желите да у својој локалној средини:

 •  Учествујете у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време или других простора од јавног интереса и/или организујете активности за локалну заједницу
 • Учествујете у акцијама заштите животне средине.
 • Промовишете очување културне баштине.
 • Промовишете међугенерацијску сарадњу.
 • Промовишете разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе.
 • Промовишете здраве и безбедне стилове живота.
 • Организујете ICT едукацију.
 • Промовишете солидарност и хуманост.
 • Или имате нове, креативне и иновативне идеје за побољшање живота у вашој заједници.


ШТА СУ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ

Под омладинским волонтерским пројектима се подразумева да су:

 • У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе;
 • „Аd hoc“ и краткорочне волонтерске активности намењене младима старости од 15 до 30 година;
 • Од јавног интереса;
 • Непрофитне природе;
 • Волонтери укључени на добровољној основи;
 • Отворени за све младе људе;
 • Део организованог и осмишљеног одговора на проблеме и потребе неке друштвене заједнице или потребе заштите животне средине;
 • По типу волонтирања: активистичке, филантропске  или типа узајамне помоћи.

 

На конкурс се могу пријавити удружења младих и неформалне омладинске групе састављене од најмање пет чланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разне омладинске секције и друге групе младих са територије Шумадијског и Поморавског округа. Неформалне омладинске групе морају имати минимум једну пунолетну особу.

Пријавите се на конкурс слањем попуњеног обрасца за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта до 15. јануара 2017. године на еmail: ugsunce@gmail.com,  или поштом на следећу адресу: Удружење грађана за социјални развој ”Сунце”,  Луја Пастера 17, 34000 Крагујевац са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“.

Образац за писање предлога омладинског волонтерског пројекта као и више информација о конкурсу (Позив на конкурс) можете преузети са сајта Ресурс центра за Шумадијски и Поморавски округ: www.sunce.org.rs, на омладинском порталу: www.mos.gov.rs/mladisuzakon, и сајту овогодишњег Националног програма волонтирања младих: www.kampovi.mis.org.rs. За сва питања у вези с процедуром пријављивања на конкурс можете се обратити: Удружењу грађана за социјални развој ”Сунце”,  Луја Пастера 17, 34000 Крагујевац уторком и четвртком од 12,00 до 16,00 часова; на еmail: ugsunce@gmail.com  или телефоном на бројеве: 064/1949661 (Гордана Каловић,  контакт особа за Шумадијски округ); 062/343607 (Бранко Ратковић, контакт особа за Поморавски округ).

Образац за писање предлога омладинског волонтерског пројекта

Позив на конкурс