logo


Date:August 11, 2017

ЛИСТА УДРУЖEЊА МЛАДИХ/ НЕФОРМАЛНИХ ОМЛАДИНСКИХ ГРУПА ЧИЈЕ ЋЕ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ БИТИ ФИНАНСИРАНИ У 2017.

 

ЛИСТА УДРУЖEЊА МЛАДИХ/ НЕФОРМАЛНИХ ОМЛАДИНСКИХ ГРУПА

ЧИЈЕ ЋЕ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ БИТИ ФИНАНСИРАНИ

 у оквиру

 КОНКУРСA

за финансирање

ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

 за Шумадијски и Поморавски  округ

 

У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе, Министарство омладине и спорта у партнерству са Ресурс центрима по окрузима Србије и ове године у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН пружа подршку удружењима младих и неформалним омладинским групама да кроз обуку и реализацију омладинских волонтерских пројеката подстичу активизам и волонтеризам у својим локалним заједницама.

 Комисија Ресурс центра за Шумадијски и Поморавски  округ, састављена од представника Ресурс центра, партнерских удружења, канцеларија за младе и медија из Шумадијског и Поморавског округа донела је одлуку да на основу пристиглих предлога омладинских волонтерских пројеката након реализоване обуке/пруженог менторства из области писања пројеката/управљање пројектним циклусом, одабере доле наведене омладинске волонтерске пројекте који ће бити финансирани и реализовани у периоду од 12. августа до 31. октобра 2017. године. 

РЕГЛЕД ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ У ШУМАДИЈСКОМ И ПОМОРАВСКОМ ОКРУГУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ