logo


Date:May 09, 2017

“Лутајуће позориште” у Баточини

У Баточини не постоји позориште за децу и одрасле, па је самим тим културни аспект живота младих јако сиромашан. Социјални живот младих се највише своди на  друштвене мреже и виртуелну комуникацију. “Млади креативци” желе да промене ово стање и донесу својим вршњацима из Баточине и околних места културни програм који истиче вредности као што су толеранција, ненасиље, разумевање и прихватање различитости. Циљ пројекта „Лутајуће позориште“ је промовисање једнаких шанси за све талентоване младе људе, важно је да су младима који живе у мањим срединама доступни културни и креативни садржаји.

“Млади креативци” су током пројекта поставили мобилну бину која ће у будуће служити за извођење разних културних садржаја, набавили столице за гледаоце и уредили простор у коме ће даље радити “Лутајуће позориште”. У пројекту је учествовала и Средња школа “Никола Тесла”која је и обезбедила део набављене опреме и уступила простор за рад младих. Током априла одржаване су драмске радионице, а на свечаном отварању биће изведене две позоришне представе. “Млади креативци” планирају да наставе са наступима и после завршетка пројекта, па су планирана гостовања у Бадњевцу и Лапову.