logo


Date:May 28, 2017

Млади Левчани изградили учионицу на отвореном

Неформалан група Млади Левчани основана је пре четири године и данас броји петнаест чланова. Сви чланови су ученици Пољопривредно – ветеринарске школе. Група је формирана са циљем да младим Левчанима обезбеди адекватне услове за квалитетно провођење слободног времена као и услове за учешће у разним програмима и активностима младих у Левчу.  Млади у Рековцу немају адекватне услове у коjима би проводили слободно време као ни услове за развој програма неформалног образовања. Током летњег периода, у сарадњи са Канцеларијом за младе могуће је организовати низ програма и активности на отвореном, али је потребно обезбедити услове за реализацију истих. Недостатак учионица на отвореном у основном и средњем образовању представља проблем за младе у Рековцу. Оне би биле на располагању младима у школској и ваншколској настави. Један од циљева групе јесте и реализација пројекта Зелена учионица који би допринео не само афирмацији наставе и побољшању њеног квалитета, него пре свега и уређењу простора где би се могле одржавати разне трибине, предавања, дискусије… 

Реализацијом пројекта “Зелена учионица”  школско двориште где је изграђена учионица је добило нов садржај, а на овај начин млади су допринели и општој слици уређења Рековца. Такође, овај простор је сада значајно место на коме се окупљају млади који се може користити и за разна друга окупљања у организацији јавних институција (изложбе паса, ликовне колоније, предавања, трибине… ). У оквиру наставе користиће ученицима да промене амбијент учења и тиме разбију монотонију школског простора.