logo


Date:October 10, 2018

Резултати првог круга Конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката

Захваљујемо се свим омладинским групама и удружењима на учешћу на Конкурсу. На основу ранг листе пријава,  Комисија је предложила да следећим удружењима младих и неформалним групама младих буде обезбеђена подршка од стране Ресурс центра за  Шумадијски и Поморавски  округ кроз менторство из области писања пројеката (развијање пројектних идеја у предлоге пројеката) и управљања пројектним циклусом,  у оквиру програма  ”МЛАДИ СУ ЗАКОН“– Шумадијски и Поморавски округ.

ПРЕГЛЕД ВОЛОНТЕРСKИХ ГРУПА КОЈЕ СЕ ПОЗИВАЈУ НА МЕНТОРСТВО

ИЗ ОБЛАСТИ ПИСАЊА ПРОЈЕКАТА

 И УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ

Ред. бр. Реф. број пријаве Назив подносиоца пријаве/ Седиште подносиоца пријаве Назив омладинског волонтерског пројекта

Неформална група/ удружење младих

Укупан број бодова Предложена вредност ОВПа Тематска област

1.

14 Oмладина ЈАЗАС-а Крагујевац Толеранцијом до правилног избора удружење 90,8 70 000
динара

Промовисање солидарности и хуманости

2.

16 Студентски парламент ПМФа Покрени се и ти неформална група 89,6 68 000
динара

Промовисање здравих и безбедних стилова живота

3.

26 #Volonteri_SV Играј и ти баскет 3 на 3 неформална група 88,4 83 400 динара

Уређење јавног простора; Промоција међугенерацијске сарадње

4.

20 Транзициони парк Транзициони кутак неформална група 87 62 000 динара

Уређење јавног простора; Промовисање разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе

5.

28 Недеља знања Удружење младих Ћуприје удружење 86,2 82 700 динара

Међугенерацијска сарадња; Здрави и безбедни стилови живота; Едукативни програми за младе; Вршњачка едукација

6.

13 Удружење младих Медвеђана Здрав живот младима неформална група 85,2 80 000 динара

Учествовање у уређењу јавног простора

7.

10 Уређење језера у Драгову Група за очување језера у Драгову неформална група 83,2 84 000 динара

Уређење јавног простора

8.

18 Омладински парламент Јагодине Контра Година удружење 83,2 49 000 динара

Промовисањае међугенрацијске сарадње

9.

6 Еколошко удружење фанова кампова Наше еколошко образовање удружење 81,8 93 000 динара

Заштита животне средине

10.

8 Ученички парламент СШ „Никола Тесла“ Сензорни ликовни центар неформална група 79,4 89 500 динара

Промоција разумевања, толеранције и једнаке шансе за све маладе

11.

1 Ученички парламент Техничке школе МИ ВАРИМО СПОРТСКЕ СПРАВЕ неформална група 79,2 79 500 динара

Промовисање здравих и безбедних стилова живота; Уређењe јавних простора

12.

11 НГ Соко Други у Великом рату неформална група 79,2 80 000 динара

Очување културне баштине

13.

5 Иницијатива Играј за живот неформална група 78,8 91 500 динара

Промоција здравих и безбедних стилова живота

14.

24 ОТЈ “Др Неда Јовановић” ЦК Јагодина Волонтер на квадрат неформална група 78,8 70 000 динара

Уређење јавног простора; Промоција здравих и безбедних стилова живота

15.

15 Техничари великог срца Недеља спорта неформална група 78,6 68 000 динара

Промоција здравих и безбедних стилова живота