logo


Date:May 28, 2017

Улични шах у Рековцу

Неформална група „Омладинци“ је учествовала у програму Младу су закон са волонтерским пројектом који се бави међугенерацијском сарадњом, њихов циљ је био да подигну ниво међугенерацијске сарадње у Рековцу, а уз то и  допринесу социјализацији младих, промовишу шах и волонтеризам и активизма. ”Омладинци” сматрају да је проблем непостојања сарадње младих и старих могуће решити кроз осмишљавање заједничких активности.

„Улични шах“ је идеални пројекат за подизање нивоа квалитета међугенерацијске сарадње. Млади уче из искуства старијих, а старији испуњавају  своје слободно време заједничким активностима са младима. Пројекат се  базира на популаризацији шаха кроз шаховске турнире и свакодневна окупљања и тренинге. Пројекат је намењен и младима и старима, а временом би се пренео и на друга места у рековачкој општини, пре свега у сеоске средине где би и саме месне заједнице могле да финансирају исцртавање табли на погодним местима, организују  турнире и  интензивирају ниво међугенерацијске сарадње, промовишу шах и волонтеризам и активизам код младих.