logo


Date:October 20, 2015

Omladinski volonterski projekat Ljubitelja američkog fudbala iz Jagodine

Omladinski volonterski projekat “Omasovimo sport u našem gradu” imao je za cilj da aktivira mlade iz Jagodine kroz učešće u sportskim aktivnostima i da im približi sport kao zdrav i koristan način da iskorite svoje slobodno vreme i potencijale.  Članovi neformalne omladinske grupe “Ljubitelji američkog fudbala” želeli su da na početku školske godine motivišu mlade Jagodince predavanjem koje je održano u sportskoj sali  JASSA, a zatim i da im omoguće da se oprobaju u različitim sportovima tokom javnog sportskog časa. Mladi iz Jagodine su mogli da tokom javnog časa vide i trening američkog fudbala koji su sproveli članovi ove neformalne grupe.

Neformalna omladinska grupa “Ljubitelji američkog fudbala” okuplja oko 100 aktivnih mladih, okupljenih oko kluba Black Hornets iz Jagodine. Učestvovali su u brojnim humaniratnim akcijama, tokom prošlogodišnjih poplava kroz program Mladi su zakon organizovali su humanitarnu akciju, a prikupljali su pomoć i za udruženje MNRO.

Projekat “Omasovimo sport u našem gradu” finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, a sprovodi se u okviru projekta “Mladi su zakon – Podunavski, Šumadijski i Pomoravski” okrug koji realizuje Udruženje “Sunce” .